Falešné léky, které podvodníci prodávají jako pravé, jsou velkým problémem hlavně v rozvojových zemích, kde tvoří až polovinu medikamentů na trhu. Jsou zabalené jako originální výrobky a způsobují tisíce úmrtí špatně léčených pacientů.
Ve vyspělých zemích se padělané léky vyskytují především mezi preparáty prodávanými přes internet. Nejčastěji to bývá viagra a další prostředky povzbuzující potenci.

Analýza přes obal
Padělaný lék se dá poznat například chemickým rozborem. Ale to je náročné a může trvat dlouho. Mnohem pohotovější metodu nyní představili Pavel Matoušek a Charlotte Eliassonová z laboratoře Rutherford Appleton v Didcotu poblíž Oxfordu.
Podařilo se jim totiž upravit laserový spektrometr tak, aby přinášel informace o složení léků uvnitř plastového obalu, v kapsli nebo třeba ve skleněné nebo neprůhledné plastové lahvičce. Obal při rozboru vůbec není nutné otvírat.
Takto se dá poznat, jestli lék opravdu obsahuje ty účinné látky, které by měl mít, aby byl účinný.

Zjistí drogy a snad i nádory
Pavel Matoušek vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou na ČVUT v Praze. Od roku 1991 pracuje v laboratoři v Didcotu.
Nyní zakládáme komerční společnost, která by měla uvést tyto analytické přístroje na trh," uvedl pro Aktuálně.cz. "Budou přenosné, aby se daly snadno použít kdekoli."
Současně však se svými kolegy zkoumá i další využití přístroje. "Předpokládáme, že takto půjde také zjistit výbušniny, drogy a třeba také rozpoznat nádor v prsu nebo začínající osteoporózu (řídnutí kostí)," dodal."Na výzkumu všech těchto variant nyní pracujeme."

Fotony přinášejí informaci
Analýza je založena na poznatku, že když laserové záření zasáhne molekulu hmoty, rozptýlí se a fotony (částice světla) pak mají jinou energii (vyjádřenou ve vlnové délce) než před nárazem, a tedy i jinou barvu. Říká se tomu Ramanův jev. Když je poté paprsek zachycen a analyzován, dá se poznat, na jaké molekuly cestou narazil, čili jaké je složení hmoty, kterou prošel.
Obvyklé přístroje využívající tento postup však nemohou zjistit složení zabalené látky. Silný signál z obalu totiž velmi často zahltí daleko slabší signál, který pochází z materiálu uvnitř.
Pavel Matoušek a Charlotte Eliassonová však upravili laserový detektor tak, aby dokázal zjistit, která část zachyceného záření reagovala uvnitř prosvíceného vzorku. Fotony totiž procházejí prostorem mezi molekulami, některé narazí na molekulu v obalu, kdežto jiné na molekulu uvnitř zkoumaného vzorku. Právě z jejich změny se dá složení látky zjistit.
Práce obou vědců bude začátkem března publikována v odborném časopise Analytical Chemistry.