V jednom z amerických kulturistických časopisov som našiel zmienku o výrobku ADAPT-L, ktorý údajne využívajú siloví športovci dlhodobo na elimináciu katabolických dejov v organizme a na podporu silového výkonu. Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o tomto výrobku.

ADAPT-L patrí do početne zastúpenej skupiny farmaceutických výrobkov vyrábaných v krajinách bývalého Východného bloku, ktoré s úspechom využívajú aj extrémne ťažko trénujúci športovci z rôznych športových disciplín. Konkrétne tento výrobok je výsledkom výskumu a vývoja realizovanom bulharskou spoločnosťou RAMKOfarm so sídlom v Sofii. Podľa údajov, poskytnutých výrobcom, ADAPT-L obsahuje v jednej želatínovej kapsule 50 mg sušeného extraktu pripraveného špecifickým postupom z rastliny Eleutheroccocus a 50 mg lyofilizovanej substancie s obsahom baktérii Lactobacillus bulgaricus.

Po aplikácii ADAPT-L športovci dokážu dlhodobo intenzívnejšie trénovať, skracuje sa čas nutný na regeneráciu a v silových športoch (vrátane kulturistiky) bol opakovane zaznamenaný aj jeho pozitívny vplyv na silový výkon. Zaujímavý je aj jeho pozitívny vplyv na metabolické procesy v tele. Pre kulturistov je nesporne zaujímavá schopnosť ADAPT-L zvyšovať prekrvenie zaťažovaných svalových skupín, čím prispieva k efektívnosti tréningu (tento súvisí zrejme s adaptogénnymi vlastnosťami extraktu získaného z rastliny Eleutheroccocus). Overené a zdokumentované údaje o antikatabolickom pôsobení výrobku ADAPT-L (použiteľnom v silových športoch) som v dostupných materiáloch nenašiel. Nevylučujem však tento efekt v kombinácii s ostatnými adaptogénne účinnými výrobkami obdobne, ako je to pri výrobku RAP1 a RAP1-tester spray (môžete si ich zakúpiť aj prostredníctvom nášho e-shopu).

Obvyklé dávkovanie sa pohybuje medzi 1-2 kapsulami 2-3 krát denne. V jednom balení je 20 kapsúl, ktoré sú balené do blisterov po 5. Výrobok je dostupný iba v Bulharsku, kde ho dostanete aj bez receptu v bežnej sieti lekární.