O aplikácii rastlinných adaptogénov

Výsledky mnohých pokusov sa zhodujú v tom, že z hľadiska biologickej účinnosti a dostupnosti účinných látok sú najvhodnejšie tekuté extrakty (v prípade požiadavky na zvýšenie anabolickej účinnosti je výhodné obohatenie o ekdysteron). Dostupnosť a následne efektivita obsahových látok sa podstatne zvýši, ak sú tekuté extrakty aplikované vo forme sprejov na sliznicu ústnej dutiny (jednoduchých streknutím do úst, alebo pod jazyk). Využívanie doplnkov vo forme tabliet, kapsúl alebo kombinovaných tekutých extraktov je prínosom iba v prípade, ak je cieľom zvýraznenie niektorého špecifického účinku (napr. zvýšenú podporu proteosyntézy dosiahnete pravidelnou, kombinovanou aplikáciou rastlinných adaptogénov v tekutej a tabletovej forme v 2-3 denných dávkach po bielkovinovom jedle; zvýšený stimulačný účinok dosiahnete jednorázovým podaním 50-200% maximálnej dennej dávky približne 60 minút pred tréningom alebo pred súťažným výkonom a pod.)

Praktické poznatky získané ruskými športovcami zo silových, silovo-vytrvalostných a vytrvalostných športových disciplín ukázali, že efektívnosť rastlinných adaptogénov zvyšuje cyklovanie v príjme a forma záťaže - čím ťažšia je tréningová záťaž, tým lepšie sú výsledky zaznamenané pri aplikácii adaptogénov (ak športovec netrénuje dostatočne tvrdo, nemá zmysel, aby vo svojej príprave rastlinné adaptogény využíval). V športovej praxi sa všetko realizuje v spomínaných cykloch a podobne je to aj pri aplikácii rastlinných adaptogénov – najvhodnejšia sa ukázala každodenná aplikácia suplementárnych doplnkov výživy s obsahom rastlinných adaptogénov v 2-3 po sebe idúcich cykloch (každý cyklus by mal trvať maximálne 14-28 dní), medzi ktorými sú 7-21 dňové prestávky v aplikácii týchto doplnkov.

Dávkovanie rastlinných adaptogénov vo forme tekutých extraktov sa pohybuje obvykle v rozmedzí 20-80 kvapiek v jednej dávke, denne sa aplikujú 2-3 dávky približne 40 minút pred jedlom, alebo krátko po jedle (v prípade, ak je cieľom podpora anabolických dejov v organizme). Rastlinné adaptogény vo forme tabliet sa aplikujú najčastejšie s jedlom, alebo krátko pred a po športovom výkone (tréningu). Pre športovcov z vytrvalostných športových disciplín je výhodné využívať spodnú hranicu, pre ostatných športovcov hornú hranicu odporúčaného jednorázového dávkovania. V prípade, že výrobca pozná presné zloženie, resp. obsah účinných látok, efektívnejšie je dávkovanie prepočítané na hmotnosť športovca. Pravidelné prekračovanie odporúčaného dávkovania o viac ako 50% zväčša neprináša zvýšenú efektivitu suplementárneho doplnku, len zbytočne zvyšuje množstvo financií vynaložených na rastlinné adaptogény (aj keď je pravdou, že ich cena v porovnaní s niektorými komerčne produkovanými suplementárnymi doplnkami výživy pre športovcov je výrazne nižššia). Z finančného hľadiska sú najdostupnejšie tekuté extrakty, práškové extrakty vo forme kapsúl alebo tabliet sú drahšie približne o 150%-200% a finančne najnáročnejšie sú suplementárne doplnky, ktoré obsahujú čistý ekdysteron.

Rhapotnicum carthamoides

Rhapotnicum carthamoides je hlavným predstaviteľom rastlín, z ktorých sa získavajú ekdysteroidy (ako ďalšie zdroje ekdysteroidov sú využívané rastliny exotických krajín - Pfaffia paniculata, Polypodium vulgare, Serratula coronata, Ajuga reptans, Cyanotis vaga a niektoré iné). Je vysokohorskou rastlinou, ktorá prirodzene rastie v oblasti južnej Sibíri (na Altaji a v okolí Sajanského pohoria), ale môže sa pestovať aj v špecifických oblastiach strednej Európy. Za jeho biologické účinky sú zodpovedné spomínané ekdysteroidy ( predovšetkým ekdysteron), ktoré sa nachádzajú v optimálnej koncentrácii práve v tekutých extraktoch pripravených vyluhovaním Rhapotnicum cartahmoides v alkohole. Dostupné sú aj práškové zmesi získané jemným rozdrvením sušeného koreňa. Špecifickým a finančne náročným priemyselným postupom je možné z Rhapotnica carthamoides získať aj čistý ekdysteron, u ktorého bolo preukázané už spomínané pozoruhodné anabolické a antikatabolické pôsobenie.

Účinky extraktov z Rhapotnica carthamoides boli zdokumentované na športovcoch špičkovej úrovne (prevážna väčšina aplikovala tekutý extrakt, alebo čistý ekdysteron v tabletizovanej forme) v období, kedy trénovali s vysokou intenzitou alebo extrémne tvrdo. Extrakty preukázateľne predlžujú maximálny výkon a zvyšujú výkonnosť, vytrvalosť, skracujú čas potrebný na regeneráciu čím umožňujú tvrdšie a častejšie trénovať, pozitívne ovplyvňujú statickú silu, zväčšujú rýchlosť, presnosť pohybov a tiež ich koordináciu. Použitie extraktov bolo vždy efektívnejšie v prípadoch predchádzajúcej únavy, kde okrem urýchlenia regenerácie pozitívne ovplyvňovali „chuť trénovať“ (tzn. že umožňovali absolvovať viac tréningových jednotiek s vyšším tréningovým nasadením).

Anabolické účinky tekutého extraktu Rhapotnica carthamoides sú využívané najmä v silových športoch (kulturistika, vzpieranie, zápasenie, hod guľou a diskom, hod oštepom, armwrestling atď.) a silovo-vytrvalostných športoch (plávanie, ľadový hokej, behy na krátke trate, skokové disciplíny, lyžovanie, tenis atď.), kde pri zvýšenom príjme bielkovín dochádza k nárastu svalovej hmoty, sily a úbytku telesného tuku. Pre športové disciplíny vytrvalostného charakteru (futbal, cyklistika, triatlon, ľahká atletika, basketbal, volejbal, beh na lyžiach atď.) je zaujímavá schopnosť tekutých extraktov Rhapotnica carthamoides oddialiť nástup a prejavy únavy, eliminovať nepriaznivý vplyv vonkajšieho prostredia na výkon (napr. osvedčili sa pri letných horúčavách) a zabezpečiť dostatočnú výkonnosť počas dlhého časového úseku.

Aralia mandshurica

Aralia mandshurica je rýchlo rastúci ker, ktorý rastie na ruskom Ďalekom východe, v Mandžusku, v severnej Číne a v oboch Kórejských republikách. Silné stimulačné účinky tejto rastliny boli zistené už v roku 1951 pri výskumných prácach realizovaných ruským farmakologickým oddelením VILAR a nasledujúce roky výskumu dokázali, že ich nositeľmi sú látky označované ako aralosidy a oleanosidy. V Rusku sú dostupné tekuté extrakty pripravené vyluhovaním rastliny Aralia mandshurica v etanole a očistené zmesi aralosidov spracované do tabletovej formy (známe pod firemným názvom SAPARAL), ktoré sa na podporu športového výkonu využívajú od začiatku 70. rokov 20. storočia. Výskumné práce realizované na elitných ruských športovcoch z rôznych športových odvetví (vzpieranie, veslovanie, plávanie, hokej, futbal, volejbal, tenis, hod oštepom a diskom, beh na 10.000 metrov) ukázali, že tekuté extrakty z rastliny Aralia mandshurica po 2-3 týždennej aplikácii znížili únavu, zvýšili tréningové nasadenie, odolnosť organizmu voči bolesti, nepriaznivým vplyvom vonkajšieho prostredia, zvýšili výkon, fyzickú silu, zlepšili reakčné schopnosti, vitálnu kapacitu pľúc a v prípade zvýšeného príjmu bielkovín (príjem minimálne 2,5 g/kg hmotnosti) priaznivo ovplyvnili aj nárast hmotnosti organizmu. Zaznamenané boli tiež účinky afrodiziakálne, hypolipidemické a hypocholesterolemické.

Rhodiola rosea

Rastlina Rhodiola rosea je najviac rozšírená v horách južnej Sibíri, na Ďalekom východe, na Urale ale môžeme ju nájsť aj v Mongolsku, Číne a v niektorých krajinách strednej a západnej Európy. Podrobné skúmanie jej obsahových látok prinieslo pozoruhodné zistenie - napriek tomu, že hlavnými účinnými látkami sú tzv. p-tyrosol a glykosid rhodiolosid, adaptogénne pôsobenie rastliny Rhodiola rosea výrazne zvyšujú aj ďalšie látky, ktoré sa tu nachádzajú iba v minimálnom množstve - napr. skupina flavonoidov (rhodalin, rhodionin, rhodiolgin, rhodiosin), sterinov (b-sitosterol, daukosterin), cinnamylalkoholy aj monoterpeny. Pri sledovaní adaptogénnych účinkov tekutých a tabletovaných extraktov pripravených z Rhodioly rosea bola zaznamenaná súvislosť s funkciou niektorých endokrinných žliaz – kastrácia samcov potkanov (odtsránenie semeníkov) a hypofyzektómia (chirurgické odstránenie hypofýzy) znižovali ich aktivitu.

Eleutherococcus senticosus

Rastlina Eleutherococcus senticosus je typickou rastlinou ruského Ďalekého východu, kde sa nachádza v hojnom počte (ročne sa z tejto oblasti získa viac ako 3000 t vysušeného koreňa a suchých bylinných častí a pre svoj častý výskyt je niekedy nazývaný ako Sibírsky ženšeň). Rovnako v hojnom množstve sa nachádza aj na území Číny, odkiaľ sa Eleutherococcus senticosus exportuje do viacerých krajín sveta. V 60. a 70. rokoch 20. storočia ruské vedecké skupiny izolovali z rozličných častí tejto rastliny niekoľko látok (označujeme ich ako eleutherosidy) u ktorých bola dokázaná biologická aktivita, rovnako ako u tekutých extraktov pripravených z vysušeného a špecifickou technológiou spracovaného koreňa. Z publikovaných výsledkov výskumných prác, ktoré sa zaoberali vplyvom rastliny Eleutherococcus senticosus na organizmus živočíchov (po aplikácii vo forme tekutého extraktu, alebo primiešaním spracovaných častí rastliny priamo do potravy), sú okrem známeho adaptogénneho pôsobenie pozoruhodné tieto – extrakt stimuloval činnosť endokrinných pohlavných žliaz, znižoval hladiny cholesterolu v krvi, znižoval množstvo vylučovaných glukokortikoidov po fyzickej záťaži, podávanie extraktu nepretržite po dobu 20 dní spôsobilo nárast obsahu proteínov v prsných svaloch u kurčiat, zvýšené zadržiavanie dusíka, draslíka a vápnika bolo zaznamenané aj v experimentoch realizovaných na králikoch a býkoch (anabolické pôsobenie), pri pokusoch s potkanmi bola zaznamenaná schopnosť extraktu ovplyvňovať negatívne zmeny v metabolizme dusíka po zvýšenej záťaži (antikatabolické pôsobenie). Jedným z kritérií, ktoré sa používajú na určovanie adaptogénnej aktivity je hodnotenie vplyvu rastlinného adaptogénu na fyzickú prácu (výkon) – 14 dňové podávanie extraktu dokázalo predĺžiť maximálny výkon u elitných ruských športovcov o 18-25% (bežci na dlhé trate, plavci, cyklisti, bežci na lyžiach, tenisti, futbalisti, hokejisti, boxeri, zápasníci), pri ťažkej fyzickej záťaži bol pozorovaný priaznivý vplyv na respiračný i kardiovaskulárny systém . Stimulačný a antidepresívny účinok bol zaznamenaný po podaní tekutého extraktu získaného z koreňa aj z listov, dokonca aj po podaní vysušených plodov rastliny.