Marek Baják: od septembra 2009 sa na stránkach nášho portálu pravidelne stretávate s informáciami zo súťaží, organizátorom ktorých je Slovenský zväz kickboxu a nechýbajú ani videoklipy z profi gál, na ktorých je EastLabs Press partnerom. To najlepšie, čo sme zaznamenali našou kamerou (presnejšie KO víťazstvá) vám ponúkame v nasledujúcich videoklipoch.