Igor Kopček: mesiac práce na grafike, 3 mesiace programovania, 4 mesiace plánovania, 5 ciferná suma v Eurách a 5.000 videoklipov (vlastných videoklipov) – to sú čísla, ktoré môžete nájsť za novou sekciou portálu EastLabs.biz. Reč je o EastLabs.TV, o sekcii, ktorá výrazným spôsobom uľahčí vyhľadávanie a aj pozeranie videoklipov, autorom ktorých sú (a budú) členovia EastLabs Teamu.
Beta verzia, ktorú NÁJDETE TU, je verziou pracovnou, jej funkcionalita je zatiaľ výrazne obmedzená, ale napriek tomu vám ju ponúkame na otestovanie. Skúšajte, testujte, hľadajte chyby – a informujte nás o nich. Ďakujeme!
Mimochodom, našim cieľom je vytvoriť zo sekcie  EastLabs.TV (do konca roka) megaúložisko videoklipov s tématikou kulturistika, fitness, fight a power športy, s prehľadným členením do nad-kategórií, kategórií a pod-kategórií, s fungujúcim vyhľadávaním a možnosťou pridávať videoklipy aj od vás, užívateľov EastLabs.TV 

Harmonogram prác na sekcii EastLabs.TV a ich percentuálne zvládnutie:
upload EastLabs videoklipov do systému ... 97%
zmeny názvu uploadovaných videoklipov ... 15%
zatriedenie videoklipov do kategórií ... 25%
textové popisy videoklipov ... 15%
funkčnosť vyhľadávania podľa kľúčových slov ... sfinalizované
možnosť komentovať videoklipy ... pracuje sa na tom
funkčnosť prihlásenia ... pred finalizáciou
funkčnosť registrácie ... pred finalizáciou
funkčnosť sekcie „Rady a tipy“ ... pracuje sa na tom
funkčnosť sekcie „Pridaj vlastné video“ ... pred finalizáciou