Vas-trener.sk: nakoľko som sa zameral na spísanie všetkých energetických nápojov na trhu v súčasnom roku, dal som si za cieľ oboznámiť sa, a následne aj vás, s účinnými látkami v týchto nápojoch. Najväčšie zastúpenie majú 2 látky – kofeín a taurín. O kofeíne už čo to popísané bolo, takže je na rade taurín. Úprimne – čakal som viac – hlavne dostupných informácii! Ale asi ako všetko – treba vyskúšať.

Taurín

Čo to je?
Taurín alebo 2-aminoetánsulfónová kyselina je organická kyselina, ktorá sa úspešne hraje na aminokyselinu. Taurínu však chýba karboxylová skupina a teda z biochemického hľadiska nemá oprávnenie dostať označenie aminokyselina. Miesto karboxylovej skupiny obsahuje sulfónovú skupinu a teda môže byť nazvaný ako amino sulfónová kyselina.

Od ostatných aminokyselín sa líši aj ďalšími detailmi. Tak napríklad tým, že neobsahuje chirálové jadro a teda nerotuje ani do L- (levo) formy ani do D- (dextro) formy. To znamená, že L-Taurín neexistuje a kto to tak uvádza (napríklad na výrobkoch), tak klame a zavádza.

Taurín je derivátom (konečným produktom) sírnej aminokyseliny L-cysteínu a základnou (jednou z) voľnou vnútrobunkovou ,,aminokyselinou" v mnohých tkanivách ľudského organizmu a samozrejme aj v organizmoch iných živočíchov (lebo človek je z opice milí čitatelia, nie z Adama :P). Najviac sa nachádza v mozgu, sietnici oka, srdcovom svale, kostrovom a hladkom svalstve, krvných doštičkách a neutrofiloch (druh bielych krviniek).

Zdroje
Keď som písal, kde sa najviac nachádza, tak zároveň som písal aj jeho hlavné zdroje. Takže mäso a vnútornosti, jednoducho – živočíšne zdroje. A čo rastlinné? Bieda. Jedine, čo stojí za zmienku sú zelené morské riasy, niektoré huby a niektoré druhy baktérii. Avšak vzhľadom na častosť použitia a veľkosť dávok týchto zdrojov, sú aj tie úplne zanedbateľné. Taurín je však derivátom cysteínu, ktorý patrí k neesenciálnym aminokyselinám, jeho nedostatok u dospelých ľudí by teda hroziť nemal, nakoľko môže byť v tele syntetizovaný. Ale určite len dávky potrebné na základné funkcie, teda nie ,,nadstavbové“, akými môžu byť kulturistické a medicínske (liečebné) požiadavky.

Účinky
Najviac pochopená úloha taurínu u ľudí je jeho účasť na vzniku žlčových kyselín v pečeni, bezprostredne potrebných na správne trávenie a vstrebávanie tukov.

Hlbšie výskumy taurínu odštartovali pokusy na mačkách, kde sa zistilo, že taurín je pre ne esenciálny a jeho nedostatok spôsobuje rôzne klinické abnormality, napríklad degenerácie sietnice oka a následné oslepnutie. Krátko na to bolo zistené, že dojčatá kŕmené dojčenskými náhradami stravy (formulami) s absenciou taurínu mali jeho plazmatické hladiny nižšie ako dojčatá dojčené materským mliekom. Ďalej bolo zistené, že dojčatá kŕmené výlučne dojčenskými formulami neobsahujúcimi taurín mali abnormálne výsledky elektroretinogramu a taktiež mali znížené jeho plazmatické hladiny. Z tohto dôvodu sa taurín od polovičky osemdesiatych rokov pridáva prakticky do každej dojčenskej náhrady stravy na predídenie možného nedostatku. Je nutné podotknúť, že nedostatok môže nastať jedine v prípade, keď má daný organizmus nedostatok enzýmov nutných na premenu cysteínových zlúčenín.

Taurín má taktiež antioxidačný účinok, ktorý pozostáva jednak z vychytávania reaktívnych foriem kyslíku vznikajúcich v procese bunkového dýchania, a jednak zo stabilizácie lipoproteínových membrán.

Ďalšie predpokladané účinky (buď účinky dokázané len na zvieratách, alebo účinky nepodložené dôveryhodnými štúdiami):
- hypocholesterolemický účinok (pokles cholesterolu)
- hypotenzívny účinok (pokles krvného tlaku u hypertonikov)
- antiaterogenický účinok (pôsobiaci proti aterogenéze - ukladanie tukových častíc v cievach)
- regenerácia očnej sietnice
- detoxikačný účinok

Čo sa týka kulturistiky
Je ťažké nájsť nejaké hlbšie odborné štúdie v tejto oblasti, obecne sa však popisujú tieto:
- pôsobenie na centrálnu nervovú sústavu – neurotransmiter v určitých častiach mozgu (napr. eventuálne lepšia sústredenosť na tréning)
- aplikácia po tréningu by mala simulovať účinok inzulínu a tým pôsobiť na prehĺbenie regenerácie a výstavbu svalovej hmoty
- jedna štúdia z roku 2004 (U. Warskulat, U. Flogel, C. Jacoby, H.-G. Hartwig, M. Thewissen, M. W. Merx, A. Molojavyi, B. Heller-Stilb, J. Schrader and D. Haussinger (2004). "Taurine transporter knockout depletes muscle taurine levels and results in severe skeletal muscle impairment but leaves cardiac function uncompromised".) na myšiach dokázala, že taurín znižuje tréningovú únavu a zvyšuje tréningovú kapacitu

Dávkovanie
Dávky sú rôzne a pohybujú sa od 500 mg do 3000 mg na deň. Pri tomto výrobku by som sa držal dávkovania uvedeného na obale a pozoroval sa približne týždeň. Ak sa účinok dostaví, ostať pri danom spôsobe dávkovania, ak nie, skúsiť o niečo zvýšiť (postupne do 3000 mg) a opäť sa pozorovať. Aplikoval by som (písané zostupne podľa priority): bezprostredne po tréningu, ráno na lačno a večer pred spaním.

Použitá literatúra:
Voľný preklad z rôznych amerických stránok medicínskeho zamerania najmä však:
http://pdrhealth.com/
http://en.wikipedia.org